Iratkozzon fel a hírlevelünkre!
Fel Le
A jövő heti testületi ülés meghívója
2014-04-18 12:05:53

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2014. április 24-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 24/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására (a 2013. december 31-i állapotnak megfelelően)
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a 2013. évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

3. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(IV.7.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

4. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendezéséről szóló 13/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh József, a Közjóléti Bizottság elnöke

5. Javaslat a közterületek használatáról szóló 3/2007.(I.25.) ör. Rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

6. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

7. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

8. Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

9. Az Erzsébet Királyné Óvoda, Esztergom intézmény intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

10. A Kertvárosi Óvoda, Esztergom intézmény intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

11. Esztergom Város környezetvédelmi programjának elfogadása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

12. Esztergom város helyi járati autóbusz közlekedés menetrend módosítás
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

13. Gyepmesteri feladatellátás miatti létszámbővítés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

14. A 15486 helyrajzi számú ingatlan Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába történő visszakerülésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

15. Döntés a Raiffeisen Bank Zrt. és a Dexia Kommunalkredit Bank AG javára bejegyzett jelzálog törléséről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

16. A 16375 helyrajzi számú, valamint a 16376/1. helyrajzi számú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

17. A 20090 helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítése
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

18. Az Esztergom, belterület 19557/4 helyrajzi számú, kivett saját használatú út, térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

19. Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő színpad hasznosításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

20. Ferences Ökölvívó Szakosztály kérelme a Kaán u. 5. és Pöltenberg u. 15. sz. alatti helyiségek térítésmentes használatára vonatkozóan
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

21. Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft szabályzatainak elfogadása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

22. A Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

23. Interpellációk, kérdések

24. Döntés méltányos közgyógyellátás ügyben
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Németh József, a Közjóléti Bizottság elnöke

25. Fakidőlés miatti kárigényekkel kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

26. 19760/33. helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

27. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

* Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

Esztergom, 2014. április 16.

Tétényi Éva s.k.
polgármester

Esztergom címere

 

esztergom.hu

© Minden jog fenntartva! 2011-2023 CIVILHETES