Iratkozzon fel a hírlevelünkre!
Fel Le
Strigonium Zrt - Vezérigazgatói beszámoló 2014. március 1. – 31.
2014-04-18 13:14:03

A Strigonium Zrt. vezérigazgatója közzétette 2014. márciusi beszámolóját.

A Strigonium Zrt. címlapi képe

Esztergom Város Képviselő-testületének 425/2013. (X.18.) öh. számú határozata szerint 2013. október 18. napjától látom el a Strigonium Zrt vezérigazgatói teendőit.
Jelen beszámolómat a transzparens működés megvalósulása érdekében nyilvánosságra hozom. Minden hónapban összefoglalót teszek közzé, amelyben tájékoztatom az esztergomiakat a Strigonium Zrt. működéséről.

Március 4-én egyeztetést folytattam a Novitax Kft-vel. A Novitax Kft szolgáltatja hosszú évek óta a Strigonium Zrt pénzügyi-könyvelési feladatainak ellátáshoz szükséges szoftvert.
Az egyeztetésre a szerződésünk előkészítése és aktualizálása miatt került sor. A Novitax Kft ügyvezetője nagyon együttműködő volt, a szerződésben szereplő feltételek és a pénzügyi ellenszolgáltatás értéke is a jelenlegi szolgáltatási szerkezetünkhöz fog igazodni és lényegesen kedvezőbb díjat fogunk majd fizetni.(Nagyságrendileg kb. a felét az előző tételnek.)

Március 5-én részt vettem a Vállalkozók Esztergomért Egyesület meghívására, a SMART Vállalatfejlesztési Konferencián, Esztergomban. A rangos eseményen a város és a térség jövője szempontjából fontos információkat tudtunk meg, melyek hatással vannak és lesznek a Strigonium Zrt és tagvállalatainak tevékenységére.

Március 6-án, Tatabányán személyes egyeztetést folytattam a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnökével, Simon Gézával. Áttekintettük a jövőben várható területeket, amelyben a megyei önkormányzat megújult szerepköre és a Strigonium Zrt feladatai összefüggnek.

Március 7-én egyeztetést folytattam a Németh Szilárd Ügyvédi Irodával és Dr. Varga István ügyvéddel, melynek alkalmával áttekintettük a folyamatban lévő ügyeket. Elhangzott többek között, hogy a Strigonium Zrt előző vezérigazgatója, a közös megegyezés aláírása ellenére 24 millió forint + járulékai összegű igényt támaszt a Zrt-vel szemben, melyben pert indított. Valamint az előző ügyvezető munkajogi pere, amelyet az Esztergomi Kegyeleti Kft-vel szemben indított, igénye szerint több millió forint és járulékait kéri kifizetni. (Mint ismeretes mindkét jogviszony Esztergom Város Képviselő-testületének döntése nyomán szűnt meg.)

Március 11-én személyes egyeztetést folytattam az Őrmester Nyrt igazgatósági elnökével és területi vezetőjével. Az Őrmester Nyrt végzi a mélygarázs őrzés-védelmi feladatait, a Gran Parkoló Kft szabályszerű beszerzési eljárását követően, három hónapos időtartamban.
Azt kértem, hogy az Őrmester Nyrt vegye figyelembe a mélygarázs speciális helyzetét, és tevékenységükkel segítsék elő a tulajdonos Esztergom Város Önkormányzata érdekeit.
Tájékoztattam őket arról, hogy a 3 hónapos szerződés lejárta után, a képviselő-testület döntésétől függ, hogy a tulajdonos Esztergom Város Önkormányzata milyen módon kívánja az objektum védelmét ellátni.
Az együttműködésről elmondható, hogy korrekt és magas szakmai színvonalú. Napi jelentéseket küldenek, hogy a területen milyen eseményeket tapasztaltak.

Március 11-én egyeztettem a Duna Takarék régió vezetőjével, mivel a bankszámla vezetésre kiírt pályázatot ez a bank nyerte meg. A régió vezető asszony biztosított az együttműködés zökkenőmentességéről. A bankszámlák megnyitása azóta megoldódott a tagvállalatainknál.

Március 14-én érkezett meg a KIKSZ,mint közreműködő szervezet írásos, hivatalos értesítése, hogy a 100 %-os tulajdonunkban lévő leányvállalatunk, a Port Danube Kft 761.412.660 Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesült. (Az önerő:134.366.940 Ft) A pályázat a komáromi teherkikötő fejlesztését célozza meg. A projekt várható befejezése 2015. 12.31. napja.

Március 18-án egyeztetést folytattunk a cégcsoport korábbi ügyvédjével, Dr. Mucsy Mártonnal és dr. Sipos Katalinnal. A korábban le nem zárt szerződések, és ügyek lezárásra és átadásra kerültek az ügyvédek részéről. A Strigonium Zrt a két ügyvéddel pénzügyileg már korábban elszámolt, álláspontunk szerint ki nem egyenlített tétel nincs.

Március 19-én egyeztetést folytattam a Port Danube Kft nyertes pályázata kapcsán, a pályázatot kezelő szakértővel, hogy a támogatási szerződést mielőbb készítsük elő. A szükséges iratok összegyűjtése megkezdődött. A KIKSZ, mint közreműködő szervezettel a munkakapcsolatunk zökkenőmentes, mely fontos egy ilyen nagy jelentőségű pályázat előkészítése és megvalósítása szempontjából.

Március 20-án, Budaörsön személyes egyeztetést folytattunk a GDF Suez Kft képviselőivel. A találkozót az indokolta, hogy 2013. nyarán díj nem fizetés miatt a gázszolgáltatási szerződése megszűnt a Strigonium Zrt-nek. Ugyanakkor a Zrt más gázszolgáltatóval sem kötött szerződést. Ez kis híján ahhoz vezetett, hogy az önkormányzati lakásokban a gázt kikapcsolták, az ott lakók fűtés nélkül maradtak volna.
A GDF Suez együttműködőnek bizonyult, és előkészítés alatt van a szerződés.
A szerződés megszűnése miatti kára a Strigonium Zrt-nek, előzetes számításaink szerint legalább 1, 5 millió forint.

Március 21-én megbeszélést folytattam a Géza Fejedelem Szakközépiskola Igazgatójával és Juhász István képviselő úrral, hogy a Strigonium Zrt milyen módon vehetne részt, mint együttműködő partner a szakképzésben. Több lehetőség is felmerült, a tárgyalásokat folytatni fogjuk.

Március 24-én Budaörsön több munkatársammal részt vettünk egy, az új PTK-val kapcsolatos konferencián. Rangos előadók biztosították a magas szakmai színvonalat.

Máricus 25-én egyezetést folytattam dr. Varga Istvánnal a cégcsoportot érintő jogi kérdésekről, különös tekintettel a már fennálló peres eljárásokról, valamint az esetlegesen indítandó eljárásokról.

Március 25-én részt vettem a parkolási munkacsoport megbeszélésén. Ez alkalommal szakértővel egészült ki az ülés, sok hasznos szempontot és információt kaptunk.
Megragadva az alkalmat, ezen az ülésen jelentettük be hivatalosan, hogy az új mobil szolgáltatási rendszer elindult a városban, mely az EME Zrt-vel létrejött együttműködés eredménye. A rendszert 2014.03.24-én indítottuk, az igénybevevők gyakorlatilag azonnal használni kezdték, a működtetése zökkenőmentes. Az eddigi másik ún. Mpark rendszer is továbbműködik, azon igénybevevőink, akik ezt szokták meg és kedvelik, a számukra továbbra is elérhető.

Március 27-én részt vettem a Vármúzeum Lovagtermében tartott Szent István díj átadó ünnepségén. A rangos eseményen országgyűlési képviselők és közjogi méltóságok is megjelentek határon innen és túl. Megtiszteltetés volt a részt vevők között lenni.

Március 28-án részt vettem a Szent Adalbert Központban szervezett workshopon, mely az Esztergomban létesítendő teherkomp projekt szervezésében valósult meg. Az esemény nemzetközi volt, mivel a projekt Szlovákia és Magyarország közös érdeke.

Esztergom, 2014. március 31.                      Hendrik Krisztina
                                                                         vezérigazgató

© Minden jog fenntartva! 2011-2023 CIVILHETES